Het lichaams-diagram

generator zonder tekst 

Geboorteplaats en geboortetijd is bij Human Design de basis voor het lichaams-diagram.

Het lichaams-diagram is een genuanceerde grafiek, meer uniek dan een vingerafdruk, die kan gezien

worden als een blauwdruk, een persoonlijk handboek, een gids voor het persoonlijk leven,

voor ieders unieke zijn.

Aan de hand van een individueel lichaams-diagram en de deskundige 'vertaling' en uitleg door een

gecertificeerde Human Design analist kan iedereen zijn lichaams-diagram leren begrijpen.

Human Design is heel gedifferentieerd en biedt de mogelijkheid om je eigen ervaringen te observeren,

duiden en uit te testen.

Waardering voor deze kennis kan pas ontstaan als we onze ervaringen kunnen plaatsen en begrijpen.

Over aura en type

projector zonder tekstAfhankelijk van hoe de verschillende energiepunten, ook wel centra genoemd, binnen

het lichaams-diagram verbindingen maken, zijn mensen verdeeld in 4 aura-typen.

Elk type heeft door zijn unieke aura-veld een specifieke ervaringswereld.

Een aura is het energetisch veld van het lichaam en is van invloed op hoe we ons tot de ander

verhouden en door de ander worden ervaren.

Het 'omarmen' van onze eigen aura en die van de ander zijn voorwaarden voor respectvolle ontmoetingen.

De verscheidenheid in aura's maakt dat er voor elk aura-type een specifieke manier is om een verbinding

aan te gaan met de ander en met de wereld om zich heen. Dat wordt STRATEGIE genoemd.

Inzicht in de persoonlijke strategie opent de mogelijkheid om te leven en te laten leven en niet langer de regie

te geven aan het denken over onszelf en de ander. Door het samenkomen van aura's ontstaat subtiele onderlinge

communicatie. De persoonlijke strategie houdt ons op de juiste manier verbonden met onze eigen frequentie

manifestor zonder teksten daardoor ook met de potentie die we in ons dragen.

Het nemen van besluiten

Besluitvorming in het leven is ideaal gezien gebaseerd op het vertrouwen in je innerlijke autoriteit.

Dit is een proces dat berust op het leren vertrouwen in je innerlijke gids als enige ware leidraad.

De persoonlijke strategie helpt ons de innerlijke gids te herkennen en te vertrouwen.

Conditionering

Vanaf de geboorte leren we ons aanpassen aan de omstandigheden en personen in een steeds

groter wordende omgeving. Door dat aanpassingsproces raakt onze unieke kern op de achtergrond

en creëren we een realiteit waarmee we ons onbewust identificeren.

reflector zonder tekstDit noemen we het Niet-Zelf.

Het Niet-Zelf zijn de gedachten over onszelf en hoe we denken met het leven om te moeten

gaan. Human Design laat door middel van het lichaams-diagram zien hoe en waarom conditionering

zich in ieder van ons manifesteert. 

We leven allemaal met de paradox: het Ware-Zelf en het Niet-Zelf.

Human Design stelt ons in staat om onderscheid tussen beide te maken zodat de innerlijke paradox

op een gezondere manier geleefd kan worden.